"

Published

February 7, 2023

US Sponsorship Program Zoom Webinar Follow Up

News
US Sponsorship Program Zoom Webinar Follow Up

Haitian Ladies Network partnered with Haitian Bridge Alliance's Guerline Jozef and Nadine Gedeon, Esq., President of the Haitian Lawyers Associations to host a free virtual informational session about the new US Immigration Sponsorship Program this past January 24th. If you were not able to join us, here’s the link to the recording with important information in English and Kreyol.We know many of you have questions. We received more than 700 questions during the webinar alone, and we continue to receive them. We do not have the expertise to answer individual emails but we are connecting to the following resources below:


  1. The Haitian Bridge Alliance (HBA) has created a very helpful resource-Frequently Asked Questions on Processes for Cubans, Haitians, Nicaraguans, and Venezuelans (CHNV) aka CHNV Parole Program in English and Kreyòl to provide you with answers. The Haitian Bridge Alliance will continue to update this resource and is working to develop more resources. HBA is also hiring additional staff who can provide assistance with the application process and answering questions. Here is the link to the HBA job openings.
  2. Haitian Lawyers Association  Website: https://haitianlawyersassociation.org
  3. Welcome.US   Website: https://welcome.us


We will do our best to continue to share information from our partners.  

Sincerely,

Haitian Ladies Network Steering Committee

------------------------------------------------------------------------------------------

“Haitian Ladies Network” te mete ansanm ak Guerline Jozef ki nan “Haitian Bridge Alliance” ak Nadine Gedeon, Esq., Prezidan Asosyasyon Avoka Ayisyen yo, pou òganize yon sesyon vityèl gratis pou bay enfòmasyon sou nouvo Pwogram Patwonaj Imigrasyon Etazini a, 24 janvye ki sot pase a. Si ou pa t ka swiv li, men yon lyen kote w ka gade anrejistreman an ki gen tout enfòmasyon enpòtan yo, an anglè ak Kreyòl.

Nou konnen anpil nan nou gen kesyon. Nou te resevwa plis pase 700 kesyon pandan seminè anliy la sèlman, e nou kontinye ap resevwa toujou. Nou pa gen ekspètiz pou reponn chak imèl, men n ap pwopoze w resous sa yo:

  1. Haitian Bridge Alliance (HBA)” kreye yon dokiman trè itil - Kesyon yo poze souvan sou Pwosesis pou Kiben, Ayisyen, Nikaragweyen, ak Venezyelyen (CHNV) aka “CHNV Parole Program”, ki an Anglè ak Kreyòl, pou ba w repons yo. “Haitian Bridge Alliance” pral kontinye mete ajou dokiman sa a epi l ap travay pou devlope plis resous toujou.HBA ap anplwaye plis moun pou bay asistans nan pwosesis aplikasyon an, epi reponn kesyon yo. Sa se lyen pou w ka aplike pou travay HBA yo.
  2. Asosyasyon Avoka Ayisyen yo:  Sit entènèt: https://haitianlawyersassociation.org
  3. Byenveni.US Sit entènèt: https://welcome.us

Nou pral fè tout sa nou kapab pou kontinye pataje enfòmasyon patnè nou yo.

Sensèman,

Komite Direksyon Haitian Ladies Network

Recent Blog Posts

News
|
February 7, 2023

US Sponsorship Program Zoom Webinar Follow Up

Haitian Ladies Network partnered with Haitian Bridge Alliance's Guerline Jozef and Nadine Gedeon, Esq., President of the Haitian Lawyers Associations to host a free virtual informational session about the new US Immigration Sponsorship Program this past January 24th.

Read more
Perspectives
|
January 23, 2023

Helping Haiti in 2023

Haiti has experienced political unrest, natural calamities, and economic hardships for a variety of reasons. Despite these obstacles, there are lots of ways that in 2023 we can support Haiti.

Read more
Career
|
January 1, 2023

How to Advance Professionally as a Haitian woman

As a black Haitian woman, you have many opportunities to progress in your career and achieve your professional goals. Here are some tips to...

Read more

Make an impact by donating to our Lakou.

Join us and help Haitian women and girls drive solutions to achieve their career goals, challenges in Haiti, and find connection and support with other Haitian women.

DONATE